http://www.doguskalipltd.com

Nilüfer Ticaret Merkezi Yaylalý Sk. No : 1 Nilüfer Bursa 16000 Türkiye
e-Posta:
Telefon: +[90](224)441 26 30 /441 92 38 /443 39 34
http://www.hattek.com.tr / http://www.hattech.com.tr

Beysantaþ A.Þ. 1983 yýlýnda kurulan  firmamýz. Günümüze kadar çok deðiþik sektörlerde imalat ve  pazarlama konularýnda çalýþmýþtýr. Þimdi ise Türkiye'de ilk defa CNC Router/Engraver, Masa üstü CNC Freze ve CNC frezeler üreterek bir ilke imza atmýþtýr. ilk 1995 yýlýnda prototip ürününü geliþtiren firmamýz ArGe faaliyetlerini tamamlayarak seri üretime geçmiþtir. Ürünlerimiz  Masa Üstü CNC Freze, CNC Freze, CNC Router Engraver olmak üzere 3 ana baþlýkta toplanýp deðiþik modellerimiz bulunmaktadýr. Ayrýca firmammýz deðiþik projelerede cevap vermektedir.

Beysantaþ A.Þ. den Haberler

Beysantas AS, 2007 Yýlý baþlarýnda ;Tasarýmdan Geliþtirmeye, Pazarlamadan Satýþa, Lojistikten Satýþ Sonrasý Hizmetlere
kadar Tüm Aþamalarý Kapsayan ve Sürekli Geliþmeyi Hedefleyen Bir Kalite Yönetim Sistemi Uyguladýðýný Belgelendirmiþtir.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi


Modelciler

Kuyumcular

Makinacýlar

Mobilyacýlar

Pantogracýlar

Reklamcýlar

El sanatcýlarý

Cad Cam ciler

Müjde


SKILLED CNC ROUTER AND WOODWORKING MACHINE VIDEO
PDF Dökümaný için týklayýnýz


CNC TEKNOLOJÝLERÝNDEKÝ YENÝLÝKLER


**NEW**CNC LASER TEZGAHI** 1500mmx2500mm


METAL MARKALAMA FÝBER LASER TEZGAHI

       

LASER MARKALAMA CÝHAZI

     


Eðitim Amaçlý Cnc Torna Tezgahý

LASER TARAMA CÝHAZI (LAZER SCANNER)

Counter

16 Temmuz 2001


 

Iletisim GSM: + 90 532 2525918